Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Examination – Critical Incident Analysis

2020-05-26 13:00 - 16:00 Add to iCal
Annan

Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 26 maj kl 13.00-16.00 (digitalt)
  • Kurstillfälle 2: 2 september kl 13.00-16.00 (fysiskt eller digitalt kurstillfälle, beroende på utvecklingen av covid-19)

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stone-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso-och sjukvård.

Förkunskaper

För att delta i Stepping stone: Examination CIA behöver du ha följande godkända Stepping stones: Introduktion till handledning och lärande, Studentens lärande i VFU, Bedömning och återkoppling i VFU och Pedagogisk metod (IPE, Case-metodik eller Peer learning).

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast 12 maj 2020.

Kontaktpersoner

Kursledare: Pernilla Lundh, pernilla.lundh@ki.se

Ansökan och antagning: Evianne Larsson, evianne.larsson@ki.se

Intyg: Eva Hjertquist Duräng, eva.hjertquist.durang@ki.se

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Contact

Pernilla Lundh Adjunkt, adjungerad