Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Casemetodik

2020-01-21 12:30 - 16:30

Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 21 januari kl. 12.30-16.30
  • Kurstillfälle 2: 18 februari kl. 12.30-16.30

Kursen syftar till att stärka kursdeltagarnas kunskap och medvetenhet om casemetodik och hur denna metod kan användas inom VIL (verksamhetsintegrerat lärande), samt att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt i VIL.

För att delta i denna kurs behöver du ha gått Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast 10 januari 2020.

Kontaktpersoner

Kursledare: Annika Sääf-Rothoffannika.saaf-rothoff@ki.se

Ansökan och antagning: Evianne Larsson, evianne.larsson@ki.se

Intyg: Eva Hjertquist Duräng, eva.hjertquist.durang@ki.se

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Contact