Skip to main content
Publicerad: 2013-08-26 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 13:17

Stamcellsforskande ögonläkare får Axel Hirschs pris 2013

Anders Kvanta, överläkare på S:t Eriks sjukhus och adjungerad professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet tilldelas årets Axel Hirschpris. Han får priset för att han med sin forskning lagt grunden för behandling av våra vanligaste näthinnesjukdomar.

Anders Kvantas forskning har gjort det möjligt att behandla den ena av de två varianterna av makuladegeneration (gula fläcken-sjukan), och han har tagit viktiga steg mot behandling mot den andra. Sjukdomen förekommer i en våt och en torr form och drabbar framförallt äldre, ofta med grav synnedsättning eller blindhet som följd.

Det är den våta formen av sjukdomen som idag kan behandlas, och Anders Kvanta arbetar nu med att finna terapier mot den svårare torra varianten. Den innebär att celler i näthinnan dör, vilket gör att den hittills ansetts obotlig. Men stamcellstekniken öppnar för nya möjligheter.

Anders Kvanta och hans forskargrupp samarbetar med Karolinska Institutets stamcellsenhet i Huddinge. De söker lösningen genom transplantationer av differentierade embryonala stamceller som kan ersätta döda celler i näthinnan. Genom molekylär- och cellbiologiska studier och prekliniska djurmodeller försöker de identifiera nya molekyler av betydelse för uppkomsten av kärlnybildning och celldöd i näthinnan.

- Anders Kvanta har genom konsekvent och långsiktig forskning belyst synhotande näthinnesjukdom och på ett unikt sätt bidragit till det senaste decenniets stora framsteg inom området. Han har också skapat en multidisciplinär banbrytande forskningsplattform för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration med humana embryonala stamceller, säger professor Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Medicine doktor Axel Hirschs pris delas ut årligen av Karolinska Institutets styrelse för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Val av pristagare sker genom nominering.

Professor, adjungerad

Anders Kvanta

Enhet: Ögon och syn Seregard/Kvanta
E-post: Anders.Kvanta@ki.se