Skip to main content
Publicerad: 2019-11-26 15:24 | Uppdaterad: 2019-11-27 18:30

Samordnare för pick-up service

Vi söker dig som vill samordna verksamheten med att ge internationella studenter ett bra första välkomnande till KI.

KI erbjuder internationella studenter pick-up service vilket innebär att möta upp studenterna när de kommer till Stockholm och hjälpa dem med tex nycklar, att hitta rätt etc. 

Att samordna verksamheten för pick-up service är ett administrativt uppdrag som går bra att kombinera med studier. I uppdraget ingår att lägga ut uppdrag på de för ändamålet rekryterade studenterna och sköta arvoderingen av deras uppdrag, men även att koordinera och utveckla verksamheten med pick-up service. Rekrytering av nya studenter (enligt den manual som tagits fram) ingår i uppdraget och det gör även att utvärdera verksamheten och återrapportera till de internationella handläggarna på avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

Omfattningen av uppdraget beräknas till ett genomsnitt av 16 h/månad ojämnt fördelat över året och ett arvode utgår på 140 SEK/h. Arvodet utbetalas efter att arvodesräkning lämnats in och attesterats. 

Vi söker dig som är bra på att administrera, kommunicera och har ett drivande sätt. Goda svenska- och engelskakunskaper är ett krav. Uppdraget sträcker sig från 1 januari 2020 - 30 juni 2020. 

Ansökan skickas till: charlotta.cederberg@ki.se senast den 15 december.