Skip to main content
Publicerad: 2008-09-25 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-08 14:42

Pris för ny kunskap om urinvägsbakterier

[Pressmeddelande 2008-09-10] Medicine doktor Axel Hirschs pris 2008 delas ut till Bernt Eric Uhlin, professor vid institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Han får priset för sin frontlinjeforskning på bakterier som orsakar urinvägs- och tarminfektioner.

Bernt Eric Uhlin och hans forskargrupp har intresserat sig för att försöka förstå de molekylära mekanismer som gör att vissa bakterier är sjukdomsframkallande.

Det gäller först att identifiera och isolera virulensgenerna, det vill säga de gener som gör att bakterien blir sjukdomsframkallande, och sedan studera hur generna agerar. En sjukdomsframkallande faktor hos bakterien E. coli - som är den aktuella i sammanhanget - är dess förmåga att haka fast i vävnad, till exempel i urinvägarna. Det är bakteriernas reglering kring denna vidhäftningsmekanism som Bernt Eric Uhlin studerat närmare.

Det som gör att bakterien kan haka fast i vävnad, är att den har hårliknande utskott - fimbrier - som kan fungera som ankare. Dessa fimbrier produceras och regleras av gener som ingår i virulensgenerna.

Tidigare forskning har visat att de sjukdomsframkallande E. coli bakterierna ofta kan producera olika typer av fimbrier i en och samma bakterie. Det nya, som Bernt Eric Uhlins forskargrupp fann, är att det finns en samordning på genregleringsnivå mellan de olika fimbrietyperna. Man lyckades identifiera proteiner som direkt medverkar när separata genkluster för fimbrier påverkar varandra.

Denna upptäckt visar på en väsentlig egenskap hos de E. coli bakterier som orsakar urinvägsinfektion eller diarréer och ger ännu en viktig förklaring till varför dessa bakterier är så anpassningsbara och starka.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation.