Publicerad: 2023-04-27 11:54 | Uppdaterad: 2023-04-27 14:01

Podcasten Riskzonen tillbaka med nya avsnitt - nu om hälsokriser

Profilbild podcasten Riskzonen.
Profilbild podcasten Riskzonen. Foto: Privat.

Podcasten Riskzonen, med KI-profilerna Mattias Öberg och Emma Frans, är tillbaka med en ny säsong med åtta rykande färska avsnitt! Den 29 maj släpps det första och sedan kommer tre avsnitt till innan ett kort sommaruppehåll, följt av ytterligare fyra till hösten. Den här gången kommer samtliga avsnitt att på ett eller annat sätt handla om hälsokriser, i alla former, från hjälpinsatser i krig till antibiotikaresistens. Den nya säsongen görs i samarbete med Centrum för hälsokriser.

Riskzonen är en podcast om faror som hotar, oro och hur vi hanterar livets oförutsägbarhet, producerad och presenterad av toxikologen Mattias Öberg och epidemiologen Emma Frans, som båda är verksamma vid KI. Tillsammans ger de ett vetenskapligt perspektiv på händelser som skakat världen och påverkat hur vi ser på risker. 

Podcasten, som redan gjorts i tre säsonger, är nu aktuell igen med nya avsnitt. Nytt för den fjärde säsongen är samarbetet med Centrum för hälsokriser på KI, där Mattias är verksam som expertkoordinator inom ämnesområdet kemiska och toxikologiska händelser. Samtliga åtta kommande avsnitt kommer därför att på olika sätt ha hälsokriser som tema, vilket sträcker sig från värmeböljor till hur vi bygger hälsosystem som klarar av att hantera hälsokriser, så kallad hälsosystemsresiliens. Gemensamt är att de skapar risker både för enskilda individer och hela samhällen. Avsnitten kommer ha samma format som tidigare säsonger av Riskzonen, det vill säga att i varje avsnitt avhandlas en typ av risk eller hot, ofta illustrerat med ett exempel från verkligheten, som Mattias och Emma samtalar kring och intervjuar experter i ämnet

Nya avsnitt varje måndag

Först ut, i premiäravsnittet den 29 maj, är ett avsnitt om att koordinera hjälpinsatser i kris och katastrof, med exempel från kriget i Ukraina. I avsnittet intervjuas bland andra KI professorn och tillika föreståndaren för Centrum för hälsokriser, Johan von Schreeb, som just arbetat med att koordinera internationella hjälpinsatser till krigets Ukraina, men även till jordbävningen som drabbade Syrien och Turkiet i februari. Han är en av många KI medarbetare som kommer höras i den nya säsongen av Riskzonen. 

Efter premiären släpps ytterligare tre avsnitt, om antibiotikaresistens, värmeböljor och förgiftningar på allmän plats, innan Riskzonen tar ett sommaruppehåll och återkommer sedan den 21 augusti med fyra avsnitt till, som släpps i slutet av augusti och början av september. Avsnitten släpps varje måndag och finns där du hittar podcaster. 

- Vår ambition med att göra Riskzonen har alltid varit att prata om sådant som är svårt; risker, kriser, hot och oro, och att genom att just prata om dem göra de mer begripliga och hanterliga. Vi vill se bakom rädslan och paniken och titta på vad vi faktiskt ställs inför när en kris inträffar eller en risk uppenbaras. Att nu dessutom särskilt lyfta det mångfaceterade ämnet hälsokriser, som är ständigt aktuellt men inte minst fått mycket uppmärksamhet i kölvattnet av pandemin, känns mycket relevant just nu, säger Mattias Öberg, som även är aktuell i Spotify Dok:s serie Mörkt vatten, om PFAS-skandalen i Kallinge.