Publicerad: 2021-11-25 17:16 | Uppdaterad: 2021-11-26 10:30

Nytt från LIME:s miljö- och hållbarhetsombud

Hej Tanja Tomson, du är miljö- och hållbarhetsombud på LIME.
Får vi ställa några frågor?

Tanja Tomson
Tanja Tomson.

Har KI en handlingsplan för miljö och klimat?

"Ja, rektor har beslutat om en handlingsplan för miljö och klimat som konkretiserar målen i KI:s Klimatstrategi 2030 och är en del av universitetets miljöledningssystem. 

Nästa steg är att vi på institutionsnivå formulerar mål och skapar aktiviteter som kan bidra till de gemensamma målen.

Du kan läsa mer om planen på https://medarbetare.ki.se/handlingsplan-miljo-och-klimat-2021-2024."

SDGs Agenda 2030
SDGs Agenda 2030 Foto: FN

Vad är projektet "Ett KI för hållbar utveckling"?

"Projektet "Ett KI för hållbar utveckling" har pågått i knappt två år och syftar till att skapa sammanhållning som leder till att hela KI involveras i arbetet att sträva mot hållbar utveckling och Agenda 2030. Det som redan görs ska tas till vara, liksom det engagemang som finns hos många medarbetare och studenter. Projektet avslutas vid årsskiftet och diskussioner förs om hur vi fortsatt kan utföra arbetet i organisationen och hur vi kan organisera oss i framtiden. Mer information kommer så fort vi vet mer. Det är dock helt klart att miljö- och hållbarhetsrepresentanterna kommer att fortsätta spela en mycket viktig roll i framtiden."

Vad är på gång gällande hållbar upphandling och KI:s klimatpåverkan?

"Inköp och upphandlingar har som bekant stor påverkan på miljö och klimat. Miljö- och klimatkrav på det som köps är därför av stor vikt. Att köpa mer miljövänliga produkter från redan upphandlade sortiment är också viktigt att ha i åtanke. HUKI-arbetet (Hållbar upphandling på KI) fortsätter och just nu utvecklas en rutin för hur processen ska se ut.

Under hösten ska KI:s klimatpåverkan utredas. Just nu upphandlar vi en konsult som ska göra en kartläggning av de utsläpp som KI genererar. Syftet är att ta reda på var vi står idag och vad vi behöver fokusera på i framtiden. Denna typ av utredning utgår från de inköp som görs på KI och vi får därmed kunskap om vilka områden som har störst klimatpåverkan."

Finns det några andra uppdateringar du vill dela med dig av?

"Ja, det finns några saker. Det blir inga interna miljörevisioner i år, utan de kommer att genomföras under våren istället. Anledningen är att vi måste få handlingsplanen på plats innan revisionerna och även hinna se över andra delar av miljöledningssystemet. Vi har också genomfört en ny upphandling avseende revisorer och Envima kommer att fortsätta utföra revisionerna på KI.

Glöm inte att delta i webbkursen 'Getting Started with the SDG's'. Sprid det även till dina kollegor på avdelningarna. Målet är att så många som möjligt ska gå utbildningen för att öka kunskapen om Agenda 2030 och stärka medarbetarna i hur de själva kan bidra i arbetet. Ett tips är att ta med det som en del av introduktionen till nyanställda.

Att engagera sig i hållbar utveckling blir allt viktigare för stora anslag och det är i linje med Strategi 2030. Det finns några uppsättningar SDG-kuber att låna; perfekt att dekorera en scen med eller använda som samtalsämne på en enhetsdag eller liknande."

Träd på kulle.
Träd på kulle. Foto: Pixabay

Om du ska köpa en present till en extern föreläsare (som finns på plats fysiskt eller digitalt) kan du köpa trädplanteringar istället för blommor. Kontrollera att företaget är seriöst och inte planterar träd på upptagen mark. Till exempel gör ”VI-skogen” ett bra jobb och du kan använda en klimatkalkylator om du skulle vilja ge en föreläsare klimatkompensation för sin resa.

Kontakt

Tanja Tomson Senior forskare