Publicerad: 2021-10-11 13:20 | Uppdaterad: 2021-10-11 13:21

Ny version av KI:s Dokumenthanteringsplan

Nu finns en uppdaterad version(1.8) av Dokumenthanteringsplanen tillgänglig.

Kontakt

Catrine Viidas Enhetschef