Publicerad: 2022-04-27 15:30 | Uppdaterad: 2022-04-28 15:29

Ny rutin för sjukanmälan – egenrapportering

Från och med 1 maj kommer rutinen för sjukanmälan för samtliga institutioner på Karolinska Institutet (KI) att ändras.

Från och med 1 maj kommer rutinen för sjukanmälan för samtliga institutioner på Karolinska Institutet (KI) att ändras.
Som medarbetare kommer du själv att anmäla (med t.ex. dator, mobil eller surfplatta) din sjukfrånvaro i PA-webben, på samma sätt som för VAB (vård av barn).
Anmälan av sjukfrånvaro ska göras första sjukdagen. (VAB anmäls i efterhand)
Närmaste chef får mejl när sjukanmälan har gjorts, och går sedan in i PA-webben för att markera att informationen tagits del av. Närmast chef bör också kontaktas på annat sätt (telefon/sms/mejl) för att delges om din sjukfrånvaro.
Ett mejl skickas fortsättningsvis ut som påminnelse om att du ska friskanmälan dig i PA-webben efter din sjukfrånvaro.
I PA-webben under menyn ”Min sida”, ”Sjuk/friskanmälan” görs sjuk- och friskanmälan från och med den 1/5.
I PA-webben under menyn ”Handlägga” finns information för chefer att ta del av vid sjukanmälan från den 1/5.

Vid frågor kontakta payroll@uf.ki.se

 

Kontakt

Martin Sjölund HR-specialist