Skip to main content
Publicerad: 2019-11-13 14:32 | Uppdaterad: 2019-11-26 16:29

Nominera kandidater till prorektor

Nu har alla KI studenter och anställda möjlighet att nominera kandidater till uppdraget som prorektor. Nomineringsperioden är den 26 november till den 17 december. Alla förslag ska skickas in via KI:s registratur.

Nomineringsprocess

Lärare, studenter och övriga anställda vid KI är välkomna att nominera kandidater via KI:s registratur under nomineringsperioden: 26 november – 17 december 2019. Se kravprofilen nedan.

Lämna dina förslag på prorektorskandidater till KI:s registratur:

Prorektor, dnr 1-951/2019 (e-post med förifylld mottagare och ämnesrad öppnas)

Ange namn, befattning, institutionstillhörighet och e-postadress till de föreslagna personerna. Använd de förifyllda mejllänken ovan.

Om du önskar kan du även skicka internpost eller vanlig post till registrator (lämpligt om du vill vara anonym) eller lämna in förslag personligen till registrator. Ange då även diarienummer 1-951/2019. Förslagen ska ha inkommit till registrator senast den 17 december kl. 24.00

Registrators adress och öppettider

Postadress: 171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

Öppettider: mån-tors 9.00-11.30 och 13.00-15.30, fre 09.00-11.30 och 13.00-15.00 

Kravprofil

Kl är en myndighet och rektor är myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och ska vara aktiv och väl förfaren inom någon av KI:s kärnverksamheter. Uppdraget innefattar att förena akademiskt ledarskap med de krav riksdag och regering ställer. KI:s roll och nätverk sträcker sig långt utanför landets gränser och även internationella avnämares behov och krav måste hela tiden finnas i blickfältet.

Prorektor ska:

 • ha hög integritet och kunna vara en förtroendeingivande företrädare för KI
 • ha visat prov på väl fungerande ledarskap
 • ha god samarbetsförmåga
 • ha förmåga att förena skyddet av den akademiska friheten med universitetets myndighetsroll
 • vara en internationellt erkänd och respekterad forskare
 • ha dokumenterad pedagogisk skicklighet
 • vara väl förtrogen med det medicinska ämnesområdet
 • ha god förståelse för hur ett medicinskt universitet samverkar med hälso- och sjukvården
 • ha god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Prorektor bör komplettera rektor i sina kunskaper och erfarenheter. Prorektor ska biträda rektor i arbetet med att implementera Strategi 2030 samt utveckla den akademiska kulturen vid KI utifrån höga etiska krav och vår värdegrund. Prorektor ska också kunna arbeta aktivt med internationalisering.

KI vill värna mångfald, jämställdhet och allas lika villkor inom akademien. Prorektor måste ha ett starkt engagemang för detta, liksom för ett hållbarhetsperspektiv i alla delar av verksamheten. Behörig att söka är den som uppfyller kraven för anställning som professor eller lektor.

Rekryteringsprocess för KI:s nya prorektor

Styrgruppen

Inom konsistoriet har inrättats en styrgrupp för rekrytering av prorektor som har till uppgift att leda processen. Styrgruppen ska upprätta kravprofil, svara för att höra lärare, övriga anställda och studenterna samt lägga förslag till konsistoriet.

Styrgruppen består av sex personer:

 • Mikael Odenberg, ordförande, konsistoriet
 • Lisa Sennerby-Forsse, vice ordförande, konsistoriet
 • Ole Petter Ottersen, rektor
 • Paul Dickman, professor och lärarrepresentant, konsistoriet
 • Leif Karlsson, ordförande, Medicinska Föreningen
 • B. Torkel Falkenberg, forskare och ordförande, Saco-S styrelsen på KI

Sökkommitté

Till stöd för sitt arbete har styrgruppen en sökkommitté med uppgift att söka, bedöma och för styrgruppen föreslå lämpliga kandidater till uppdraget som prorektor.

Sökkommittén består av:

 • Ole Petter Ottersen, rektor
 • Katarina Bjelke, universitetsdirektör
 • Sophie Erhardt, ordförande, valberedningskommittén inom nomineringsförsamlingen (FYFA)
 • Gunnar Nilsson, vice ordförande, valberedningskommittén inom nomineringsförsamlingen (MedS)

Hörandeförsamling

Hörandeförsamlingen ska ge sin syn på styrgruppens förslag till prorektor och består av nomineringsförsamlingens 81 ledamöter, 23 studentrepresentanter utsedda av de två studentkårerna och 23 ledamöter utsedda av personalorganisationerna plus gruppsuppleanter. Röstlängden fastställs av universitetsdirektören.

Preliminär tidplan

Vecka 42 – 48

 • Senast 22 oktober anmäler studentkårerna, personalorganisationer samt lärarrepresentanterna vem som utsetts till ledamot för respektive grupp i styrgruppen
 • Administrativa förberedelser inom förvaltningen
 • Information om processen till anställda och studenter
 • Inbjudan till studentkårer och personalorganisationer att utse ledamöter till hörandeförsamlingen

Vecka 48

 • Inbjudan att nominera kandidater (26 november - 17 december)
 • Studentkårer och personalorganisationer utser ledamöter till hörandeförsamling
 • Universitetsdirektören fastställer röstlängd för hörandeförsamlingen
 • Styrgruppen sammanträder
 • Sökkommittén påbörjar sitt arbete

Vecka 49 - Vecka 5

 • Sökkommittén bereder, lämnar förslag till styrgruppen
 • Styrgruppen intervjuar kandidater samt avgör vilka som ska gå vidare till hörandeförsamlingen

Vecka 5

 • Öppen hearing på KI Campus Solna och Campus Syd: 30 januari

Vecka 6

 • Hörandeförsamlingen konstitueras och rangordnar slutkandidater: 3 februari
 • Styrgruppen lämnar förslag till konsistoriet

Vecka 8

 • Konsistoriet utser ny prorektor: 17 februari

Vår 2020

 • Ny prorektor tillträder

Contact

Sara Aldén Handläggare
08-524 867 79