Publicerad: 2021-03-11 12:39 | Uppdaterad: 2021-03-26 12:56

NeurotechEU lyfte fram kvinnor i vetenskap

Logo NeurotechEU
Logo NeurotechEU Photo: N/A

Det första studentledda eventet inom NeurotechEU hölls den 8 mars och fokuserade på kvinnor inom naturvetenskap. Kvinnliga forskare och doktorander med olika bakgrund och expertis, involverade i NeurotechEU, delade med sina erfarenheter för att inspirera varandra och åhörarna till att våga välja en karriär inom vetenskap.

Jämställdhet först på dagordningen

Öppningstalare för evenemanget var alliansen NeurotechEU:s enda kvinnliga rektor Prof. Anca Dana Buzoianu från "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca i Rumänien. Sedan följde en intressant diskussion om Europeiska kommissionens strategi för jämställdhet i utbildning och yrkesutbildning. Betydelsen av representation och långsiktig politik för att stödja kvinnor, dvs. föräldraledighet, tillgång till barnomsorg mm betonades.

Dela erfarenheter

Bland de många kvinnor som delade med sig av sin forskning och sina erfarenheter fanns KI:s studentrepresentant i alliansen, den nyligen disputerade Yildiz Kelahmetoglu. Hon berättade om sin väg i akademin som startade i Turkiet med studier om molekylärbiologi och genetik och ledde till KI för forskning inom ämnesomsättning och neurodegeneration - via The Rockefeller University i New York.

Yildiz lyfte att KI har många kvinnor i grundutbildningen och på doktorandnivå men att det finns färre kvinnor bland professorerna. Även om KI ligger över det svenska nationella genomsnittet, finns det fortfarande mer arbete att utföra och fler unga kvinnor att inspirera till en akademisk karriär inom vetenskap.

It was extremely interesting to hear different perspectives, honest reflections and career paths shared without any sparkles. The entire event helped convey the message to young girls out there, “You can do it, too!”.

Yildiz Kelahmetoglu, PhD KI

Se eventet i efterhand

Om du missade evenemanget och vill titta på det kan du hitta det på NeurotechEUs crowdcast-kanal.

Är du student och vill bli engagerad?

Om du vill delta i studentledda initiativ inom NeurotechEU, kontakta Yildiz Kelahmetoglu eller KI-projektledare för NeurotechEU, Maria Olsson.

Om European Universities Initiative och NeurotechEU

NeurotechEU - European University of Brain and Technology är en del av EU: s treåriga pilotinitiativ ”European Universities” och var ett av de 24 nätverk som beviljades finansiering av EU i den andra ansökningsomgången 2020.

Initiativet att skapa nätverk eller allianser av högskolor som utvecklar långsiktigt strukturellt och strategiskt samarbete, syftar till att inrätta ett antal ”europeiska universitet” till 2024. Varje europeiskt universitet kommer att erbjuda studenterna möjlighet att utforma sin egen examen genom att kombinera studier i flera europeiska länder, som bidra till den internationella konkurrenskraften för universitet i Europa.

 

Kontakt

Maria Olsson Samordnare