Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Kursdesign med ABC-metoden (kursutveckling)

2020-08-21 10:00 - 12:00 Add to iCal
Annan Zoom och Canvas

Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) bjuder in till en workshop I kursdesign med med ABC-metoden. Du får tillfälle att se hur du kan utveckla läraktiviteter och främja en varierad inlärning för studenter. Syftet är att ge dig verktyg för kursutveckling oberoende om undervisningen sker digitalt eller analogt.

Under workshopen kommer du att i grupper bestående av 2-5 personer skapa en storyboard som ni kan använda för att jobba vidare med kursdesign och även fungera som stöd när du gå vidare till nästa steg med att bygga upp lärresurser på lärplattformen Canvas. Storyboarden kan även fungera som ett diskussionsunderlag för vidareutveckling av kursen tillsammans med UoL.

Upplägg 

Deltagande förutsätter att du gör ett par förberedande uppgifter (ca. 1 timme) som du kommer att hitta på Canvas. Du får åtkomst till kursrummet en vecka innan kurstillfället.Vi uppmanar att arbeta tillsammans med andra i samma lärarlag så att ni tillsammans kan fortsätta arbeta vidare med kursutveckling efter tillfället. Undervisningen sker via Zoom och ni jobbar med digitala planeringsverktyg i Breakout rooms.

Bakgrund 

ABC-metoden har utvecklats vid London University College och bygger på den forskning som presenteras i professor Diana Laurillards bok Teaching as a Design Science (Laurillard, 2012). Metoden har utvärderats och fått mycket positiva omdömen. 

Läs mer om innehållet i ABC-metoden (University of College of London) 

Tekniska krav 

  • Dator med högtalare och mikrofon (alternativt headset) 
  • Webbläsaren Chrome eller Firefox 
  • Zoom 

Anmälan 

Anmäl dig till workshop (länk) 

Contact

Marcus Emas IKT-pedagog