KI-kalendern

View expanded
View compact

20 okt 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, these two interconnected Open Science databases will be presented. Europe PMC contains bibliographic records and Open Access full text articles which have been text-mined to highlight key concepts and link to other data sources. Europe PMC is also linked to BioStudies which contains…
Föreläsningar och seminarier
Sal 413, Alfred Nobels allé 23 och via Zoom
Campus Flemingsberg
Titel:
Enabling older adults everyday life activities through reablement services provided by home care staff and inclusion of technological solutions
Halvtidskontroller
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Zoom möte. En länk kommer att publiceras här några dagar innan föreläsningen
Online
Den 20:e Oktober kommer en föreläsning i serien Brain and Culture med Séverine Samson, Université de Lille.
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna
Via Zoom
Online
Swedish children with moderate hearing loss – on the importance of monitoring auditory and early speech development the first three years
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
till
Online
Annan
In order to communicate your research to others, your writing needs to be clear and well-structured. This applies not just to the overall structure of your text; it also applies to your sentences. In this workshop, you will learn hands-on tips and techniques for writing the kind of clear, concise…
Föreläsningar och seminarier

21 okt 2020

Online
Välkommen till Marie Dahlbergs halvtidsseminarium onsdagen den 21 oktober 2020. Mötet hålls online via Zoom.
Halvtidskontroller
Lärande, Informatik, Management och Etik, MMC, Augustsson
till
Zoom
Online
Varmt välkomna till ett ISP-seminarium för Alex Jaranka:
"Implementering av distansmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar inom svensk primärvård - en kvalitativ och kvantitativ processutvärdering"
Annan
Allmänmedicin och primärvård
Erling Perssons seminarierum L1:03 and Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The anterior chamber of the eye as a transplantation site in Type-2 diabetes
Halvtidskontroller
Molekylär medicin och kirurgi, Signaltransduktion
Doften går knappat att urskilja – men vi människor kan faktiskt känna igen lukten av sjukdom, även om vi inte alltid är medvetna om det. Lunchföreläsningen är ett samarbete mellan Karolinska Institutets kulturråd och Kulturhuset Forum/Debatt. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens…
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna, Campus Syd, Campus Nord
till
Zoom
Annan
Välkommen till ett lunchseminarium om hur du kan skapa undertexter till dina videoföreläsningar. Att undertexta videofilmer har flera fördelar och ökar användningsområdet. Det talade ordet blir tydligare, du kan välja att texta på olika språk och filmen blir mer tillgänglig för alla.
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Online
Har du kört fast i Canvas, Inspera eller Teams? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du bara ha svar på den där frågan som du aldrig ställde? Vid tre tillfällen under hösten är du välkommen på en digital drop in-frågestund i Zoom så hjälper vi dig.
Intern kurs och fortbildning
till
Online
Få personliga tips om just din studieteknik! Passa på och ställ frågor till Björn Liljeqvist, föreläsare om studieteknik, och få hjälp att plugga smartare.
Annan
till
Hagaparken
Campus Solna
Delta i vår friskvårdspromenad varje onsdag i Hagaparken. Alla medarbetare vid institutionen för global folkhälsa är välkomna att vara med.
Annan
Global folkhälsa
till
Campus Flemingsberg
En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.
Intern kurs och fortbildning

22 okt 2020

till
Online Zoom Möte
Online
Välkommen till Biomedicums Introduktionsdag torsdagen den 22 oktober 2020 mellan 09.00-11.45. Introduktionsdagen är ett gemensamt digitalt evenemang för nyanställda och stipendietagare från Institutionerna i Biomedicum.
Intern kurs och fortbildning
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik
Rum A0412, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
Välkommen till Charles Petitpre:s halvtidsseminarium torsdagen den 22 oktober 2020 i Biomedicum. Det går även att delta via Zoom.
Halvtidskontroller
Neurovetenskap, Lallemend
till
Erna Möller, Neo, Blickagången 16 och Zoom
Campus Flemingsberg
"From basic science to biologic drugs for premature infants and Alzheimer disease"

Janne Johansson, Prefekt vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
till
Zoom
Online
Aldrig har väl så många fått erfarenhet om digital undervisning på så kort tid som de senaste 6 månaderna!
Med avstamp i de erfarenheterna vill vi diskutera våra nästa steg i gemensamt lunchseminarium.
Föreläsningar och seminarier
till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Online.
Annan
Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här…
Föreläsningar och seminarier
KW
KI webbteam
2020-06-08