Publicerad: 2022-02-01 19:04 | Uppdaterad: 2022-02-01 19:29

KI-forskare tilldelad 4 100 000 kronor i forskningsbidrag för att undersöka arbetsmiljösäkerhet i högriskorganisationer

Dr. Malin Mattson Molnar, postdoktor vid enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid Institutet för miljömedicin (IMM), har tilldelats ett anslag på 4 100 000 kronor för att undersöka kopplingen mellan psykologisk trygghet och arbetsmiljörelaterad säkerhet på arbetsplatser med höga säkerhetsrisker från AFA Försäkring.

dekorativ bild
Foto: Mikael Blomkvist from Pexels

Psykologisk trygghet är en benämning på miljön i en grupp där deltagarna känner sig så trygga att det främjar kreativitet och lärande. Trots att forskning visar att denna typ av gruppklimat är betydelsefull i arbetslivet saknas studier av hur det påverkar säkerheten på en arbetsplats. En studie av samband mellan psykologisk trygghet och säkerhet och hälsa i branscher med hög risk för arbetsskador kan bidra med ny kunskap om hur man skapar en säker arbetsmiljö och minskar risken för olyckor.

I studien ingår att undersöka hur ledares återkoppling till medarbetare om säkerhetsbeteende påverkar den psykologiska tryggheten och motivationen till att utveckla säkerheten. Projektet pågår till och med januari 2025 och förväntas ge ökad kunskap om hur psykologisk trygghet kan bidra till en säker arbetsmiljö och minskat antal olyckor och skador på arbetsplatser. Kunskapen väntas komma till praktisk nytta i form av säkerhetshöjande satsningar, ledarutvecklingsinsatser och rekommendationer och verktyg för hur man kan öka den psykologiska tryggheten i arbetsgrupper.

Kontakt

Malin Mattson Molnar Anknuten till Forskning