Internt möte WS Komplettering till nya anvisningar för kursplaner

2022-09-08 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Konferensrum 507, våningsplan 5 i Aula Medica Adress: Nobels väg 6, Solna

Nya anvisningar för kursplaner på KI beslutatades i slutet av juni och gäller från 1 juli 2022. De ersätter de tidigare riktlinjerna och är kortare och innehåller färre anvisningar om arbetet med kursplaner än tidigare.
Som handläggare finns behov av att ha en förståelse för och kunskap om en rad olika delar av arbetet med kursplaner.
Workshoppen syftar till att kartlägga behoven av kompletteringar till de nya anvisningarna och påbörjat arbetet med att strukturera informationen.

Illustration med stiliserade människor och kugghjul som ska symbolisera samarbete.
Image downloaded from Pixabay CC0 Foto: Pixabay CC0

Varmt välkomna till en workshop om kompletteringar till nya anvisningar för kursplaner

Målgrupp för mötet är programhandläggare och medarbetare som arbetar med stöd och handläggning i framtagandet och fastställandet av kursplaner inom utbildningsnämnder och programnämnder.

Inbjudna gäster är handläggare inom universitetsförvaltningen med särskild kompetens.

Syftet med mötet är att kartlägga behoven av kompletteringar till de nya anvisningarna som gäller från 2022-07-01 och påbörja arbetet med att ta fram / sammanställa efterfrågad information.

Mål efter mötet att ha huvudområden där vi behöver ta fram material som kompletterar de nya anvisningar för kursplaner och påbörjat arbetet med att strukturera informationen.

Inför mötet:

Anmäl dig

senast 6 september till WS Komplettering till nya anvisningar för kursplaner 220908

Survey URL https://survey.ki.se/Survey/31342

Kontakt