Annan Workshop på temat "The prevention of multimorbidity: from primary to quaternary"

2022-05-18 9:00 - 12:30 Add to iCal
Campus Solna Karolina Hall, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Solna, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/61085888809)

Völkomemn till en workshop om förebyggande av multimorbiditet på onsdagen den 18 may 2022, med start kl. 09:00. Det går även att delta vis Zoom.

"The prevention of multimorbidity: from primary to quaternary"

Organisatörer

  • Amaia Calderón Larrañaga, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Aging Research Center (ARC)
  • Caroline Wachtler, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård
  • Davide L Vetrano, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Med stöd av KI Strategic Research Area in Epidemiology and Biostatistics (SFOepi)

Kontakt