Föreläsningar och seminarier Webinar - Ny karriärstruktur på KI

2021-09-29 13:00 - 13:55 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till ett informations webinar om den nya karriärstrukturen på KI. De nya befattningarna börjar användas från och med juli 2021.

Inbjudna föreläsare är Birgitta Henriques Normark, Professor, Vice-rektor för forskning och Jan Hillert, Professor, ordförande i rekryteringsutskottet, och de kommer att presentera KIs nya karriärstruktur.

Ni får uppdateringar på funderingar som;

  • Vilka befattningar finns efter en postdoktoral tjänst?
  • Vilka andra anställningar finns utöver lärare?
  • Vad gör en forskningsspecialist?


Webinariet avslutas med en frågestund.

Karriärstruktur för disputerade undervisande och forskande personal | Medarbetare (ki.se)

Befattningar vid KI | Medarbetare

Målgrupper:

KI Postdocs och juniora forskare. All intresserad KI personal är välkommen.

Organisatörer:

Eventet organiseras av KI Kompetensförsörjningsenheten och KI Karriärservice i samarbete med KI Junior Faculty.

Anmälningslänk

Använd din @ki.se e-post när du anmäler dig.

Registrera dig för webinar på denna länk.

Detta webinarium kommer att ges på engelska.

Kontakt

Jenny Pasia HR-specialist
08-524 866 58