Konferenser och symposier Utveckling av webbutbildningen “Introduktion till handledning”- en samarbetsprocess

2022-09-29 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Alle 8

På den här workshopen får du höra mer om den samarbetsprocess mellan lärosäte och verksamhet, som ligger bakom uppdateringen av webbutbildningen “Introduktion till handledning”. Du får också bidra kring hur implementeringen skulle kunna se ut.

Denna session är en del av KI:s Utbildningskongress 2022.
För att delta behöver du registrera dig till kongressen. Mer information: KI:s Utbildningskongress 2022.

Moderatorer

Helena Brodin, pedagogisk utvecklare, KI och Cecilia Grönroos, utbildningspedagog, Södersjukhuset.  

Bakgrund 

Samtliga medarbetare inom Region Stockholm som ska handleda studenter ska genomgå webbutbildningen ”Introduktion till handledning”. Denna webbkurs har nu uppdaterats. Under  den här workshopen berättar vi om hur samarbetsprocessen gått till, du får se en förhandsvisning av materialet, samt arbeta tillsammans kring hur en implementering skulle kunna se ut. 

Samarbetet mellan lärosäte och verksamhet som skett vid utvecklingen av kursen behöver fortsätta på bästa möjliga sätt för att kunna tillgodose en god kvalitet på handledning och lärande under verksamhetsintegrerat lärande (VIL). 

Workshop  

Baserat på frågor kommer vi tillsammans under workshopen att diskutera, samtala och utbyta erfarenheter kring samarbete och implementering. 

Syftet är att tillsammans undersöka möjliga vägar till implementering av en obligatorisk webb-baserad handledarkurs, så att så många som möjligt gör kursen samt följer upp och använder sina kunskaper. 

Målgrupp

Målgruppen är alla som handleder studenter i, arbetar med eller är intresserade av VIL.  

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.

Kontakt