Annan Utbildning i Lönesättning och medarbetarsamtal 2 vid KI, tillfälle 4

2019-05-09 8:30 - 12:30 Add to iCal
Campus Solna Sal 221 Retzius väg 13 ab

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som har en chefs/ledarroll så väl inom forsknings-/utbildningsverksamhet som administration som ska genomföra samtalet.
Syfte: : Kursens syfte är att förstå den lönesättande processen vid Karolinska Institutet med fokus på lönerevision. Syftet är också att chefen ska bli bättre på att förklara och motivera den nya lönen för medarbetare genom övningar med skådespelare.

Språk: Engelska

Information och anmälan

Dokument