Annan Uppmärksamhetsvecka antidoping

2022-10-10 till
2022-10-16 Add to iCal

Vecka 41 är ”Uppmärksamhetsvecka för dopning i Sverige”.

Dopning finns överallt och är ett komplext problem. Dels eftersom det skär genom alla grupper och samhällsklasser, dels då det inbegriper många parametrar: kroppsideal och synen på våra egna kroppar, vilka i sin tur påverkas av vår omgivning, medier, sociala medier mm.  

Även vissa kosttillskott har en direkt koppling till dopning, då dessa ofta visat sig innehålla både  dopningsklassade och läkemedelsklassade substanser. Ändå säljer dessa produkter som aldrig förr. 

Det finns med andra ord många olika vinklar på problemet med dopning i Sverige, men hur man än vrider och vänder på det så kommer vi inte ifrån att anabola steroider är såväl olagligt som skadligt och utbrett . Bieffekter lurar ständigt runt hörnet, men dopningen drabbar inte bara den som använder preparaten, utan också närstående i form av exempelvis psykisk ohälsa eller våld i nära relation.    
 
Vill ni veta mer om dopning i Sverige och om arbetet för att motverka detta så finns mycketinfo på 100% Ren Hårdtränings hemsida.

Uppmärksamhetsveckans utmaning

Utmaning “Miniband”

Om anabola steroider, kosttillskott och den farliga jakten på superkroppen 

Media rapporterar ofta om dopning inom idrotten. Men i Sverige är dopning i dag framförallt ett växande folkhälsoproblem som berör många, överallt – även på våra campusgym.

Det finns inga säkra siffror, men myndigheter och expertis är eniga om att minst 40 000 svenskar årligen tar anabola steroider. Ytterst få i denna grupp sysslar med elitidrott. Istället handlar det om motionärer på gym, som snabbt vill bygga muskler, ofta med ambitionen att förbättra sitt utseende.

Dopning med anabola steroider är förbjudet i lag och Polisen har på senare år ägnat mer energi åt att bekämpa dopningen, eftersom man tydligt sett en koppling till organiserad brottslighet, narkotikaanvändning och våldsbrott.  
Mot denna bakgrund finns det fog att prata om att dopningen gått från ett isolerat idrottsproblem till att vara ett samhällsproblem. 

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) arbetar sedan länge för att bekämpa dopning genom nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige).  STAD har, med finansiering från Socialdepartementet via Folkhälsomyndigheten, utvecklat metoden ”100% ren hårdträning”. Syftet är att minska användandet av dopningsmedel i Sverige och metoden tillämpas i dag på drygt 600 gym i Sverige.