Internt möte Temamöte Disciplinärenden för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2023-10-03 13:30 - 15:00 Add to iCal

Välkomna till Temamöte handläggning av disciplinärenden för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Shutterstock
Shutterstock Studenter med skrivböcker och pennor Foto: Shutterstock

Målgrupp: kursansvariga, programdirektorer, examinatorer, GUA, handläggare, utbildningsadministratörer, studievägledare, huvudtentavakter.

Syfte: Informera om  handläggningsordning vid disciplinärenden samt rutiner efter beslut om åtgärd.

Talare: Juridiska avdelningen och Avdelningen för utbildning- och forskarutbildningsstöd.

Mötet hålls på svenska.

Dagordning med ungefärliga tider.

13.30 Välkomna

13.35 Lagar och förordningnar som styr

13.40 Vid misstanke om disciplinärende, handläggningsordning och beslut

14.10 Paus

14.20 Rutiner efter beslut om åtgärd

14.35 Frågor 

14.55 Sammanfattning

15.00 Avslut.

 

Hör av dig till cecilia.forssman@ki.se för att få länken till mötet.

 

Välkommen!

Kontakt