Internt möte Tema-möte om Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå

2023-12-07 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online
Foto: Ulf Sirborn
Foto: Ulf Sirborn Foto: Foto: Ulf Sirborn

Välkomna på Tema-möte om Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå där vi tar upp lagar, regler och hanteringsordning för tillgodoräknande.

Vi informerar om gällande lagar, anvisningar och praxis samt ger utrymme för frågor gällande tillgodoräknande.

Målgrupp: kursansvariga, programdirektorer, examinatorer, handläggare, utbildningsadministratörer, VFU-samordnare och studievägledare

Syfte: Informera om lagar och regler kring tillgodoräknande och hur vi jobbar på KI.

Talare: utbildningsrättsjurister samt samordnare för administrativa processer från Avdelningen för utbildning- och forskarutbildningsstöd.

Dagordning

13.00 Välkomna, Cecilia Forssman UF/UFS

13.05 Bakgrund, Christian Edling UF/UFS

13.20 KI:s reviderade tillgodoräknandeordning, Frida Engman UF/UFS

13.45 Paus

14.00 Stöd för beslut, Cecilia Forssman UF/UFS

14.15 Tillgodoräknande praktiskt i Ladok, Eva Ringnell UF/UFS

14.30 Frågor 

15.00 Avslut 

 

Mötet hålls på svenska.

Kontakta cecilia.forssman@ki.se för länk till Teams-mötet.

Kontakt