Internt möte Tema-möte Arbetsmiljö på grundnivå och avancerad nivå

2023-10-10 13:00 - 14:30 Add to iCal

Välkomna på Tema-möte om systematiskt arbetsmiljöarbete på grundnivå och avancerad nivå
OBS reviderad möteslängd.

students studying
students Foto: Erik Flyg

Målgrupp: GUA, kursansvariga, programdirektorer, examinatorer, handläggare, utbildningsadministratörer, VFU-samordnare och studievägledare

Syfte: Informera om lagar och regler kring arbetsmiljö och hur vi jobbar/ kan jobba på KI.

Talare: utbildningsrättsjurister från Avdelningen för utbildning- och forskarutbildningsstöd.

Dagordning:

1. Genomgång av arbetsmiljölagen
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)/föreskrift
Paus
3. Hur arbetar KI med systematiskt arbetsmiljöarbete
4. Frågor

Mötet hålls på svenska.

Olika aspekter av arbetsmiljön för studenter är:
• Hur studenten trivs och hur studierna är organiserade
• Lyft, arbetsställning, lokaler, kemikalier, maskiner
• Luft, ljud, ljus, arbetsbelastning, innehåll i studierna
• Stress och möjlighet till återhämtning
• Relationer till medstudenter och lärare
• Olyckor och skador.

Välkommen!

Hör av dig till cecilia.forssman@ki.se för länken till mötet.

Kontakt