Intern kurs och fortbildning Teaching in the glocal university

2022-03-09 till
2022-05-18 Add to iCal

Utveckla din kompetens för att undervisa i det internationella klassrummet.

Kursen är till för dig som är lärare som vill utveckla din pedagogiska, kulturella och språkliga kompetens för att undervisa i det internationella klassrummet. 

Språk

Kursen ges på engelska.

Mer information

Teaching in the glocal university.

Kontakt