Konferenser och symposier SWECARNET Utbildningsdag 2022

2022-04-27 10:00 - 15:00 Add to iCal
Online Online möte. Scrolla för Teamslänk.

Vad som tidigare lät som science fiction är nu verklighet. I Sverige har vi kommit igång med användningen av CAR T celler, men nu står vi inför nya utmaningar när nya behandlingar och fler indikationer är på gång och patientvolymen ökar.

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är doktorand, forskare eller bara är intresserad av att höra mer om vad som är på gång inom fältet kring CAR-T.

Förmiddagsblocket riktar sig till dig som är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.
Eftermiddagsblocket riktar sig i första hand till dig som är kliniskt verksam.

Se full agenda nedan.

Förmiddagsblock

Eftermiddagsblock

Om SWECARNET

SWECARNET är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för akademiska partners, hälso- och sjukvården, industrin och andra aktörer som jobbar med de utmaningar som finns kring implementeringen av CAR T cellsterapi i Sverige. Målsättningen är att öka samarbetet över gränserna mellan de olika inblandade partners i den här komplicerade processen så att vi kan erbjuda dessa livräddande terapier och att öka patientsäkerheten genom interdisciplinärt samarbete.

Program för utskrift