Föreläsningar och seminarier StratNeuros lunchseminarieserie: "Brain connectivity"

2022-05-02 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online Via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/68980751958?pwd=aFoxZ3dKWFJQQ3RkM2FiaFdSdmxGQT09)

Stratneuro:s lunchseminarier fortsätter via Zoom under vårterminen 2022.

Talare 1

Joana Pereira, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdevetenskap och samhälle, klinisk geriatrik

"Applications of graph theory to neurosciences: from proteins to brain networks"

Talare 2

Giovanni Volpe, Göteborgs universitet, institutionen för fysik

"BRAPH 2.0: A open-access software for graph theory analyses for neuroscienc"

Värd

Arvind Kumar, KTH

The Strategic Research Area Neuroscience (StratNeuro) at Karolinska Insititutet, Umeå University and The Royal Institute of Technology KTH, has the mission to integrate clinical and basic research and to foster a new generation of leaders and scientists in translational neuroscience. | StratNeuro@ki.se

Kontakt

Vasco Sousa Forskningsspecialist
+46852483254