Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-09-01 till
2022-10-06 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studentens lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Samma kurs som f d "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning".

Upplägg

Kursen bedrivs helt online i din egen takt, utan obligatoriska träffar. Kursen ger även möjlighet till möten och resurstillfällen via Zoom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                  

Förkunskaper

För Stepping Stone "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Arbetsformer

Kursen innehåller obligatoriska moment så som att ta del av videofilmer, litteraturhänvisningar samt genomföra självtester och asynkrona gruppdiskussioner. När dessa moment är avklarade genomförs en självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in sista kursdagen.

Anmälan

Anmälan senast 10 juli via: Anmälan Stepping Stone Pedagogiska grunder för handledning i VFU

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare:Annika Botes

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Annika Botes Klinisk handledare