Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Critical Incident Analysis och livslångt lärande

2023-06-15 till
2023-08-31 Add to iCal

I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod. Kursen stimulerar också till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Kursens upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Datum

  • Kurstillfälle 1: 15 juni
  • Kurstillfälle 2: 31 augusti

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone: CIA och livslångt lärande krävs godkända Stepping stones-kurser:

  • Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning (tidigare namn Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning )
  • Studentens lärande i VFU eller Problemorienterat lärande i VFU
  • Bedömning och återkoppling i VFU
  • Pedagogisk metod (IPL i VFU
  • Casemetodik eller Peer learning i VFU)

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till CIA och livslångt lärande senast 1 juni 2023.

Kontaktpersoner

Kursledare: Helena Brodin
Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Helena Brodin Adjunkt