Föreläsningar och seminarier Seminarium "Unga människors mentala hälsa – vad kan vi lära oss av covid-19-pandemin? "

2022-05-05 15:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Unga människors mentala hälsa – vad kan vi lära oss av covid-19-pandemin?

Kathryn Abel är professor i psykologisk medicin och reproduktiv psykiatri vid University of Manchester. Hon är föreståndare för Center for Women's Mental Health inom avdelningen för Psykologi och Mental hälsa. Hon är också en hederskonsult i psykiatri i Manchester Mental Health and Social Care Trust och har legat i framkant av policy- och tjänsteutveckling för kvinnor inom mentalvårdstjänster. Hon har en mängd erfarenhet av att leverera forskning om mental hälsa i NHS-miljöer och är ledare för NIHRs kliniska lokala forskningsnätverk i Greater Manchester för Dendron, Mental Health and Neurology och levererar högkvalitativ forskning för NHS-patienter. Hon har ett antal internationella samarbeten i Skandinavien, Australien och USA.

Hennes forskning fokuserar på effekterna av moderns tillstånd och fostermiljö på barnen, abnormiteter i moderns känslighet och anknytning, interventioner för att förbättra barnens resultat för psykiskt sjuka mödrar; och könsbaserade insatser för kvinnliga förövare i fängelsemiljöer.

I detta föredrag kommer professor Abel att prata om hur covid-19-pandemin har påverkat unga människors psykiska hälsa och vilka lärdomar vi kan dra.

Kontakt