Föreläsningar och seminarier Seminarium inför disputation: Cecilia Dahlgren

2022-03-29 10:00 - 11:45 Add to iCal
Campus Solna Zoom och Insikten (LIME)

Do patients act as expected in a healthcare market in transition? Consequences of expanding patient choice and introducing telemedicine in primary healthcare.

Var med via Zoom

Maila Cecilia om du vill närvara, ta del av kappan och få ytterligare information om seminariet.

 

Titel

"Do patients act as expected in a healthcare market in transition? Consequences of expanding patient choice and introducing telemedicine in primary healthcare."

Föreläsare

Cecilia Dahlgren, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Clas Rehnberg, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Margareta Dackehag, Lunds universitet

Per Wändell, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet

Kontakt

Cecilia Dahlgren Anknuten till Forskning