Föreläsningar och seminarier Science Today – the complexity of the brain

2022-04-08 18:00 - 21:00 Add to iCal
Annan Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Gamla Stan
Utsnitt av hjärnan
Science Today – the complexity of the brain. Foto: Nobel Prize Museum

Att förstå hur hjärnan fungerar har varit ett av vetenskapens mest pulserande områden under en längre tid. Under det här evenemanget, för främst studenter, kommer vi att lära oss mer om hjärnvetenskap idag och vi har bjudit in tre unga forskare som presenterar sin forskning för allmänheten. Kvällen avslutas med ett nätverkande mingel i Bistro Nobel där en DJ sätter den rätta stämningen för en sen kväll på museet.

Några av de tidigaste Nobelpristagarna var pionjärer i att förstå hur hjärnan fungerar. Santiago Rámon y Cajal upptäckte hur synapser länkar neuroner, och Ivan Pavlov gjorde grundläggande upptäckter om kopplingen sinne-kropp genom sitt arbete inom beteendepsykologi. Sedan dess har det delats ut Nobelpris till forskning om hur hjärnan registrerar visuell input, hur vår rumsliga kunskap formar hjärnan och hur signalämnen i hjärnan förändrar vårt humör och beteende. 

I det här mötet kommer vi att lära oss mer om hjärnvetenskap idag och vi har bjudit in tre unga forskare som presenterar sin forskning för allmänheten. Kvällen, kureras av Nobelprismuseets Olof Somell, som kommer att berätta mer om Nobelstiftelsen och välkända pristagare som fått Nobelpriset för forskning relaterade till hjärnan. 

Evenemanget är en del av ett nytt samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH och Nobel Prize Museum.

Obs! Samtalet är på engelska.

Gäster

Andreas Giannisis, Stockholms universitet

– MSc, Ph.D. Kandidat, Translational Neurodegeneration Group, Institutionen för biokemi och biofysik 

”Jag är en doktorand vid institutionen för biokemi och biofysik år vid Stockholms universitet. Under mina 4 år av doktorerande har mitt fokus varit att belysa de molekylära mekanismerna som kopplar en leverutsöndrad kolesterolbärare, nämligen apolipoprotein E (apoE) med Alzheimers sjukdom.”

Dimitrios Voulgaris, KTH

– doktorand i mikro- och nanosystem 

 ”I min doktorsavhandling genererar jag astrocyter från stamceller, jag kommer att beskriva betydelsen av denna specifika hjärncellstyp, varför den är viktig, varför alla vet om neuroner och inte så mycket om astrocyter.”   

Maria Lalouni, KI

– post doc, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

 ”Jag arbetar som postdoc i Pain Neuroimaging-labbet. Mina huvudsakliga forskningsintressen är mekanismer för uppkomst, underhåll och frisättning av symtom och hur sådana mekanismer kan användas för att förbättra psykologiska behandlingar och förebyggande insatser. Jag är särskilt intresserad av förälder-barn-interaktion, smärtmekanismer och exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi.”

Kvällens schema

18.00 Samtal på scen
18.45 Diskussioner
19.00 Nätverkande mingel med DJ

Innan och efter samtalet är man välkommen att besöka museets utställningar samt Bistro Nobel.

Biljetter

Biljett krävs. Du köper dem på Nobel Prize Museums hemsida.

Science Today

Science Today tar temperaturen på vetenskap 2022 och bjuder in doktorander eller postdoc-kandidater att presentera sin forskning och sitt momentum som framväxande forskare.  

Konceptet blickar in i vetenskapens och teknikens värld och skapar ett tillfälle för doktorander, forskare och andra entusiaster med intresse för vetenskaplig forskning att träffas och diskutera. 

Nobelpriset utmärker idéer som formar världen vi lever i. Vetenskapen ger oss en djupare kunskap om hur naturen fungerar och hur vi kan använda denna kunskap till ”dem som har gjort mänskligheten den största nyttan” som grundaren Alfred Nobel angav i sitt testamente.

Vid detta första tillfälle kommer vi att gräva djupare in i världen av ett av de största och mest komplexa organen i människokroppen – hjärnan.