Intern kurs och fortbildning Säkerhetskurs avseende flytande kväve

2022-04-19 9:00 Add to iCal
Campus Solna Seminarierum Nils Ringertz, plan 3 Biomedicum

Biomedicums kvävesäkerhetskurs erbjuds den 19 april 2020. Kursen är obligatorisk endast för dem som behöver tillträde till kryorummen på plan 2.

Datum: Tisdag 19 april 

Tid: 9.00

Kurslängd: Ungefär 3 timmar

Plats: Seminarierum Nils Ringertz, plan 3 Biomedicum

Antal deltagare är begränsad på grund av kursens karaktär. Deltagare förväntas bära s.k. munskydd. Munskydd erbjuds på plats av kursledningen.

Vänligen registrera dig här

Observera att anmälan är bindande

Kontakt

Katrin Pütsep Forskare