Konferenser och symposier Roslingseminarium: Vår planet, vår hälsa – en dialog mellan generationerna

2022-10-05 13:00 - 14:30 Add to iCal
Campus Solna Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, och digitalt
Jordglob
Foto: Getty Images

Välkommen att delta i ett seminarium till minne av Hans Rosling, världskänd professor i global folkhälsa vid KI. Tillsammans med WHO arrangerar KI återkommande ett seminarium i syfte att arbeta vidare i professor Roslings anda; för faktabaserade beslut, tron ​​på att förändring är möjlig och med målet att utrota fattigdomen i världen.

Kontakt

Maria Olsson Samordnare
+46852486968