Föreläsningar och seminarier Regelverk för forskning med hälsodata och prov - Biobank Sverige

2022-09-16 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online

Regelverk för forskning med hälsodata och prov

Den 16 september bjuder Biobank Sverige in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande användning av hälsodata och prov i forskning. Fokus för diskussionen är forskning enligt etikprövningslagen. Målet är att du som deltar kommer att få en ökad kunskap och stärkt förståelse kring regelverket för forskning.

Panelen består av:
Representanter från Etikprövningsmyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner och Biobank Sverige, Forskningshuvudman samt Vetenskapsrådet