Föreläsningar och seminarier Öppen föreläsning “Preventing ill-health among children and families living in stressful situations”. OBS föreläsningen hålls på engelska!

2022-09-14 11:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Avdelningen för Psykologi, stora konferensrummet, Nobels väg 9
porträttbild av professor J Mark Eddy
Professor J Mark Eddy Foto: N/A

Professor. J. Mark Eddy, från University of Texas, ger en forskningsöversikt kring förebyggande interventioner för att stötta barn och familjer som lever under påfrestande och utsatta omständigheter.

J. Mark Eddy är legitimerad psykolog och professor vid College of Education, University of Texas i Austin.

Professor Eddys primära forskningsintressen inkluderar utveckling och förebyggande av barns antisociala beteende och relaterade problembeteenden, såsom substansanvändning och missbruk och akademiskt misslyckande; utveckling av multimodala förebyggande insatser för fängslade föräldrar, deras barn och deras barns vårdnadshavare; småbarnspedagogik och professionellt ungdomsmentorskap. Hans forskning om föräldraskap och familjeinterventioner för föräldrar och barn som drabbats av föräldrafängelse ligger i framkant inom det internationella forskningsfältet.

OBS! Föreläsningen är på engelska och hålls på plats på Campus men det går även att ansluta via Zoom

Kontakt

Åsa Norman Senior Forskningsspecialist
+46852480074