Internt möte Ny i din funktion på KI som PD, GUA, prefekt eller kanske utbildningsadministratör?

2022-10-18 13:30 - 14:30 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/65744911351?from=addon

Varmt välkommen till presentation av UF/UFS verksamhetsstöd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Frågeområden:
- Studerandemiljö
- Arbetsmiljö
- Stöd för studenter med funktionsnedsättning
- Mentor till studenter med funktionsnedsättning
- Digital examination, tentamenssamordning
- Studievägledningsfrågor
- Gemensamma administrativa processer

Examen
Graduation Foto: Erik Cronberg

Syftet med presentation är att ge en kort inblick i vad vi gör, hur vi stödjer ert arbete samt berätta om aktuella frågor och sist men inte minst träffa er och höra vilka frågor som upptar er tid.

Därefter har vi också en kort information om regelverket kring överklaganden.

Anmäl er på denna länk:

https://survey.ki.se/Survey/32061

Dagordning:

13.30-14.00 Information om verksamhetsstöd

14.00-14.30 Regelverket kring överklaganden.
 

Kontakt