Internt möte Nätverk för KI:s handläggare inom UN och PN

2022-09-15 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/69670335435

Välkommen till terminens första möte inom nätverket för handläggare inom utbildningsnämnder och programnämder.

Dagordning
13.00 Välkomna
13.05 Kursplaner nya anvisningar
13.15 Kurstillfällen
13.30 Aktuella frågor
13.45 Paus 
14.00 Medarbetarwebben
14.30 Stöd i beslutsärenden
14.40 Tillgodoräknanden
15.00 Avslut

Hör av dig om du har andra frågor du vill ta upp.

Dekorativ bild
Nätverkande Foto: Getty Images

Kontakt