Internt möte Nätverk för KI:s alla handläggare inom UN och PN (programhandläggare, handläggare för nämnder och råd, antagning, ekonomi etc)

2022-09-15 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/69670335435

Välkommen till terminens första möte inom nätverket för handläggare inom utbildningsnämnder och programnämder och programhandläggare med olika uppgifter.

Dagordning
13.00 Välkomna
13.05 Kursplaner nya anvisningar
13.15 Kurstillfällen
14.30 Stöd i beslutsärenden
14.40 Tillgodoräknanden
13.45 Paus
14.00 Aktuella frågor
14.00 Medarbetarwebben
15.00 Avslut

Hör av dig om du har andra frågor du vill ta upp.

Dekorativ bild
Nätverkande Foto: Getty Images

Kontakt