Konferenser och symposier Nationell Konferens i Logopedi (NKL)

2022-11-10 9:00 till
2022-11-11 14:30 Add to iCal
Campus Solna Aula Mecica samt BioClinicum

Temat för konferensen är ”Klinisk forskning – systematisk bedömning och behandlingsutvärdering” med fokus på att sprida information och resultat från aktuell forskning med direkt anknytning till logopedisk verksamhet.

Detaljerat program med huvudtalare, korta föredrag och posterpresentationer presenteras och uppdateras på konferensens hemsida.

För mer information och anmälan

NKL2022.se

Varmt välkommen

önskar Anette Lohmander, Elisabet Lundström
och organisationskommittén NKL 2022

Akademikonferens

PO Box 7059
750 07 Uppsala

www.akademikonferens.se