Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Keyi Geng

2022-05-13 14:00 Add to iCal
Campus Solna Rum Becquerel, Gamma 5, SciLifeLab, Solna och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/63672754302)

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Keyi Geng, fredagen den 13 maj 2022 kl. 14:00 i rum Becquerel, Gamma 5, SciLifeLab, och via Zoom

Titel

"Functional interdependencies of noncoding and protein-coding transcriptomes in liver cancer"

Ordförande

Edmund Loh

Handledare

Claudia Kutter

Via Zoom

Det går att ansluta till seminariet via Zoom (länk)

Kontakt

Keyi Geng Geng