Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarier: Shan Wang

2022-06-07 10:00 Add to iCal
Campus Solna Rum B0812, Biomedicum

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarier med Shan Wang, tisdagen den 7 juni 2022, kl. 10:00 i Biomedicum.

Doktorand

Shan Wang: "Targeting B cell activation and immunological memory in Lupus"

Orförande

Maria Johansson

Handledare

Mikael Karlsson