Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarier: Leilei Zhou

2022-06-21 10:00 Add to iCal
Campus Solna Rum B0712, Biomedicum

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarier med Leilei Zhou, tisdagen den 21 juni 2022, kl. 10:00 i rum B0712 i Biomedicum.

Doktorand

Leilei Zhou: "Reprogrammed human stem cells as a model for childhood cancer development"

Orförande

Sonia Lain

Handledare

Margareta Wilhelm