Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarier: Anshika Maheshwari

2022-05-31 9:00 Add to iCal
Campus Solna Rum C0412, Biomedicum

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarier med Anshika Maheshwari, tisdagen den 31 maj 2022, kl. 09:00 i Biomedicum.

Doktorand

Anshika Maheshwari: "Nanoparticles as nano-vaccines and bioimaging agents"

Orförande

Lisa Westerberg

Handledare

Georgios Sotiriou