Intern kurs och fortbildning Modul 2 - Utbildning i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

2022-11-17 8:30 - 12:00 Add to iCal
Online

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar och till HR-chefer/HR-ansvariga och som tidigare har deltagit i Modul 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Syfte och innehåll

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i organisatoriska och sociala aspekter av arbetsmiljön, särskilt avseende arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Genomgång av innehållet i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Under utbildningen varvas teoretiska pass med kortare gruppdiskussioner.

Anmäl dig här

Vid frågor, kontakta Ia Gustafsson Wallgren

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804

Kontakt

Ia Gustafsson Wallgren HR-specialist
08-52487804