Föreläsningar och seminarier Masterseminarium: Mi Johansson

2022-04-28 13:00 Add to iCal
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9A

Hur definierar, bedömer och behandlar svenska logopeder kognitiv kommunikationsnedsättning hos vuxna med förvärvad hjärnskada? - En nationell enkätstudie

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61521031188?pwd=OHk1aEVEWEZ0b1BBNkNnRXA0WDZGZz09

Meeting ID: 615 2103 1188Passcode: 361363

Mi Johansson, Logoped,
Hjärnskaderehabilitering Dagvård,
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken,
Danderyds sjukhus

Handledare

Med. Dr. Psykolog Gunilla Östlund
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken,
Högspecialiserad hjärnskaderehabilitering,Öppenvård
Danderyds sjukhus

Docent Per Östberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Opponent

Logoped Anna Lundblad
Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk enhet logopedi

Rättande lärare

Adjunkt Kerstin Johansson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt