Föreläsningar och seminarier LIME talks: Från frustration till engagemang - Läkares perspektiv i vårdens patientnära utvecklingsarbete

2022-05-18 Add to iCal

Läkare har en avgörande betydelse för sjukvårdens utveckling samt en ledande roll i vardagen, men saknas ofta i de sammanhang där beslut fattas som påverkar kvaliteten på den vård som ges.

Vilka hinder finns för läkares engagemang i det patientnära utvecklingsarbetet och vad krävs för att frigöra energin i läkares engagemang?

En expertpanel bestående av följande personer med olika perspektiv och erfarenheter, både av forskning och praktisk erfarenhet inleder samtalet:

Mats Brommels, läkare, professor emeritus, grundare av MMC, LIME, KI
Fredrik Bååthe, PhD, gästforskare LEFO och ISM
Ylva Pernow, chefsläkare, docent och t f kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
Mairi Savage, MPH, PhD, anknuten forskare vid MMC, LIME, KI; Chef, Enheten för Ledarskapsutveckling och Kompetensplanering, Karolinska Universitetssjukhuset.

Moderator är Christer Sandahl, psykolog, professor emeritus vid MMC, LIME, KI.

Välkommen att delta i efterföljande samtal!

Detta är ett LIME talks seminarium.

Zoomlänk, 15.30 - 16.30.

Kontakt

Christer Sandahl Professor Emeritus/Emerita