Intern kurs och fortbildning Kursstart: Ny som chef på KI

2020-09-07 9:00 - 12:30 Add to iCal
Annan Campus Solna och Campus Flemingsberg

Denna utbildning riktar sig till nya chefer på KI med delegerat chefsansvar.

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär. 

Varmt välkommen!

Kursinnehåll

höst 2020/vår 2021 

Tema 1: Kursinledning samt KI:s värdegrund & strategi 2030

Tema 2: Att arbeta på uppdrag av riksdag och regering

Tema 3: Anställningsvillkor & arbetsgivarrollen

Tema 4: Ekonomi på myndighet som bedriver forskning och utbildning

Tema 5: Inköp och upphandling

Tema 6: Kommunikation 

Tema 7: Introduktion till ledarskap  

Tema 8: Jämställdhetsintegrering, lika villkor

Tema 9: Bisysslor

Mer information

För mer information om kursen, datum & tider för respektive tema samt anmälan vänligen klicka på nedan länk.

Länk till kursen: https://medarbetare.ki.se/ny-som-chef-pa-ki

Matilda Drakvingen

Processledare