Annan Kurser i svenska på VT22

2022-01-24 Add to iCal
Annan Folkuniversitetet, Holländargatan 38 eller online

Alla KI-doktorander och postdocs erbjuds möjlighet att gå en kurs i svenska språket arrangerad av Folkuniversitetet utan kostnad. Övriga betalar enligt ramavtalet. Nya kurser på nivåerna A1, A2 och B1 startar i januari - februari 2022.

Mer information och anmälan på Folkuniversitetets företagsutbildning KI

Notera att kunskap i svenska språket väntas bli ett krav för att kunna erhålla permanent uppehållstillstånd framgent. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd ska samordnas med framtida förslag om krav för svenskt medborgarskap som föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Mer information om kurser i svenska.

Kontakt

Ulla Tunkara Internationell koordinator