Intern kurs och fortbildning Kurs i medarbetarsamtal 1 för chefer på KI

2020-11-26 8:30 - 12:30 Add to iCal
Online Zoom

Snart dags att hålla medarbetarsamtal 1. Syftet med denna kurs är att stödja och träna dig som chef på KI i processen för att kunna hålla ett så bra samtal som möjligt.

Tjej som leder på distans via sin dator
Digital kurs i medarbetarsamtal 1 på KI

Medarbetarsamtal är en obligatorisk del av KI:s process för att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet och resultat på individnivå.

Denna kurs fokuserar på det första medarbetarsamtalet som genomförs under första kvartalet varje år. I detta samtal diskuterar chef och medarbetare kommande mål, uppdrag, förväntningar och utveckling.

Genom en blandning av teori och praktiska övningar med skådespelare utvecklar kursdeltagarna sin förståelse för, och färdigheter i att genomföra, medarbetarsamtal 1 på KI.

Klicka här för mer information och anmälan. 

Varmt välkomna önskar arrangörerna!