Föreläsningar och seminarier KI Faculty Finansierade karriärstjänster och konsolideringsbidrag 2022

2022-04-06 15:00 - 16:00 Add to iCal
Online

Deltagare kommer få möjlighet att lyssna på årets utlysningar och ställa frågor. Vänligen besvara undersökningen för att få länken till seminariet. Du kommer även ha chans att skicka in frågor i förväg när du registrerar dig.

Program

15.00 Introduktion 
          Junior Faculty Steering Group, Career Focus Group 

15.05 Presentation av utlysningar 2022: 

  • Position som Biträdande Lektor (6 års finansiering) 
  • Position som Senior Forskningsspecialist eller Senior Forskare (2 års finansiering) 
  • Konsolideringsbidrag (5 års finansiering) 
    Martin Bergö, Ordförande i kommittén för forskning och akademisk vice ordförande för forskning
    Jan Hillert, Ordförande i rekryteringskommittén
    Anette Pinjemo, HR-specialist och koordinator

15.30 Frågor & svar 

16.00 Slut